Kv Fören 1

Fastigheten ligger på Orrholmen.

Med utsikt mot Vänervikar och Klarälven i tre väderstreck bygger vi här bostäder med stora inglasade balkonger, boendeform är ej beslutad. Detaljplanen vann laga kraft 2016-08-04.