Begäran om samtycke:
I och med denna intresseanmälan vill Karlstadhus AB behandla personuppgifter om dig/er. Det vill vi göra dels för att kunna göra nödvändiga undersökningar i och med denna intresseanmälan och dels för att använda vid ev skrivning av hyreskontrakt.

Jag önskar p-plats