Kv Bjälken 5

Kommunen tog 2016-02-17 beslut om att starta  detaljplanearbetet på Stenhagsgatan på Wåxnäs.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten. projektet är samägt med Prepart.