Kv Bjälken 5

Detaljplanen är antagen och vi planerar byggnation av 39 stycken små lägenheter.