Kv Hyttan 18

Detaljplan som medger byggnation av nya bostäder har vunnit laga kraft. Planering av byggnationen pågår. Det blir c:a 110st lägenheter i tre nya huskroppar och i en påbyggd befintlig. Parkeringsgarage för c:a 85 bilar finns i källare och markplan.

Gör intresseanmälan här.