Kv Hyttan 18

Kommunen tog 2016-02-17 beslut om att starta  detaljplanearbetet på Nygatan 17 – Tage Erlandergatan 4 i Haga.

Planarbetet syftar till att utveckla fastigheten till att innehålla fler bostäder.