Kv Mekanisten 7

Projektet ligger på Norrstrand i hörnet mellan Norra Allén och Norrstrandsgatan. Arbete med en ny detaljplan pågår som ska medge c:a 30st nya lägenheter.