Kv Mekanisten 7

Projektet ligger på Norrstrand i hörnet mellan Norra Allén och Norrstrandsgatan. Ny detaljplan har vunnit laga kraft och bygglov kommer att sökas under hösten 2020. Projektet innehåller c:a 40 lägenheter.

Gör intresseanmälan här.