Kv Träffen 1

Fastigheten ligger på Norrstrand mellan Lagmansgatan, Sunnegatan och Alstersgatan.

Kommunen har startat arbetet med ny detaljplan vilken syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten. Projektet är samägt med Prepart.