För närvarande jobbar vi med detaljplaner och andra förberedande arbeten på följande projekt:

 

 • Brf Grand Hotell

  Tillsammans med Prepart bygger vi om- och till gamla anrika Grand Hotell vid Soltorget. Det blir 52 st nya BRF-lägenheter i varierande storlek. Fastigheten byggs…

  Läs mer
 • Brf Strykjärnet

  Bygglov är beviljat för ett nytt bostadshus i fem våningar och indragen takvåning. Det blir en brf med 25st lägenheter. Byggstart sker preliminärt under sommaren…

  Läs mer
 • Kv Fören 1 och 3

  Fastigheten ligger på Orrholmen. Med utsikt mot Vänervikar och Klarälven i tre väderstreck bygger vi här 45st bostäder i BRF med stora inglasade balkonger samt äldreboende som drivs…

  Läs mer
 • Sundsta Torg

  Planering av nybyggnationen pågår och bygglov avses sökas första kvartalet 2020. Projektet innehåller c:a 135st lägenheter, lokaler i markplan och parkering i källare för c:a…

  Läs mer
 • Kv Hyttan 18

  Detaljplan som medger byggnation av nya bostäder har vunnit laga kraft. Planering av byggnationen pågår. Det blir c:a 110st lägenheter i tre nya huskroppar och…

  Läs mer
 • Kv Bävern 9

  Bygglov för 26 stycken nya lägenheter kommer att sökas i början av 2020. Gör intresseanmälan här.

  Läs mer
 • Kv Mekanisten 7

  Projektet ligger på Norrstrand i hörnet mellan Norra Allén och Norrstrandsgatan. Arbete med en ny detaljplan pågår som ska medge c:a 30st nya lägenheter.

  Läs mer
 • Kv Bjälken 5

  Detaljplanen är antagen och vi planerar byggnation av 39 stycken små lägenheter.

  Läs mer